Automaticals Consulting

ALTIJD DE JUISTE SOFTWARE OPLOSSING

Labo toepassing

Automatisatie van processen door middel van scripts

Voor een laboratorium waar er klanten experimenten moeten aanvragen verliepen de processen allemaal manueel. 

  1. Klanten vroegen met een gewone e-mail experimenten aan waarin de nodige data vermeld stond.
  2. De laborant moest aan de hand van de gegevens uit deze e-mail bepaalde berekening uitvoeren en alle data manueel in een database invoeren.
  3. Er moest een gestructureerd Excel bestand aangemaakt worden met de nodige gegevens erin verwerkt voor de laboranten die de experimenten zouden uitvoeren. 
  4. De gegevens moesten dan terug manueel ingevoerd worden in de PC's die de experimenten zouden aansturen.

De gevolgen hiervan waren dat er veel tijd verloren ging bij het meermaals invoeren van de gegevens en dat een menselijke fout met het ingegeven van de data niet uit te sluiten was.


Na een grondige analyse van deze processen heeft AC# de volgende oplossing geïmplementeerd:

  1. Er werd een invulformulier op de website geplaatst waar de aanvrager de nodige gegevens gestructureerd kan invoeren.
  2. De aanvraag wordt (via de website) in een MS Outlook e-mail ontvangen.
  3. Met 1 druk op de knop in MS Outlook wordt dan aan de hand van de door de aanvrager ingevulde gegevens, de data weggeschreven in een MS Access database.
  4. Er werd in MS Access een zeer gebruiksvriendelijke user interface aangemaakt zodat de laborant geen kennis van Access moet hebben. Vanuit deze interface kan met 1 druk op de knop en weer aan de hand van de door de aanvrager ingegeven data:
  • experimenten automatisch worden opgestart (door koppeling met de PC's die de experimenten aansturen)
  • een Excel bestand aangemaakt en geprint worden voor de laboranten.

Verder kan door middel van de user interface in MS Access alle nodige data opgevraagd, gewijzigd, etc. worden zonder enige kennis van MS Access. Ook kan het administratief personeel via deze interface de  nodige gegevens opvragen voor een juiste facturatie.

Door deze scripts in enerzijds MS Outlook en anderzijds MS Access wordt er heel veel tijd gespaard en vooral de eventuele menselijke fouten, gemaakt door werknemers van het laboratorium, worden uitgesloten. De verantwoordelijkheid over de data is volledig in handen van de opdrachtgever.