Automaticals Consulting

ALTIJD DE JUISTE SOFTWARE OPLOSSING

Screenap


Logo van ScreenAP, volledige geautomatiseerd proces met software


Dit gaat om een volledig automatiseringsproject waar de software een groot onderdeel van is. ScreenAP is een toestel waarmee de pharmaceutische industrie veiligheidsstudies kan uitvoeren. Men bepaalt aan de hand van de experimenten uitgevoerd op ScreenAP, het effect van chemische substanties (medicamenten of medicamenten in ontwikkeling) op de elektrofysiologie van een konijnenhart. 

De software op dit toestel is zeer complex en staat in voor verschillende geautomatiseerde processen in dit toestel.


  • Aansturen van kleppen en pompen voor het aanmaken van de zoutoplossingen en toevoegen van de chemische substanties en het uitvoeren van het volledig geautomatiseerde kuisingsproces.
  • Opmeten van verschillende metingen en de interpretatie ervan om de nodige processen op te starten.
  • Aansturen van electronica voor het stimuleren van het hart door middel van zeer nauwkeurige 'stroomstoten'.
  • Opslaan van de metingen van de elektrische signalen komende van het hart, deze grafisch voor te stellen op het scherm en de nodige analyse om eventueel bepaalde verbeteringsprocessen op te starten.
  • Een grondige analyse van de elektrische signalen van het hart om zeer nauwkeurige resultaten te garanderen.
  • Logging van gebruikers die interacties met het toestel uitvoeren voor, tijdens en na een experiment.
  • Gebruikersprofielen bijhouden.
  • Een zeer gebruiksvriendelijke user interface.
Actie potentiaal geplot doo software van AC# ScreenAP, een volledig geautomatiseerd project met software van AC#