Uw partner in Domotica

Als kwaliteit belangrijk is!


Hulp bij eerste werken

begeleiding op maat!


UW projectcoördinator

Techniek is onze passie!


Uw partner in renovatie

Wie zegt dat renoveren lastig is?

Coördinatie renovatiewerken

Verbouwen een last? Wij nemen deze last met plezier van u over!

Heeft u een appartement aan zee maar is het aan vernieuwing of renovatie toe? Stelt u de nodige renovatiewerken steeds maar uit omdat u tegen alle zorgen en lasten opziet die met het renoveren komen kijken? Woont u in het binnenland en ziet u het niet zitten om telkens voor elke "kleinigheid" zoals werfbezoeken voor offertes en dergelijke meer, naar zee af te zakken? U bent zeker niet de enige!


Maar wij bieden daarvoor een oplossing! Wij nemen alle zorgen die bij het renoveren komen kijken van u over, terwijl u toch nog zelf de gefundeerde beslissingen kan nemen. Wij coördineren uw project van a tot z, van offertes aanvragen tot oplevering van het project!


1.Bespreking

Vooreerst zitten wij uitgebreid met u aan tafel om al uw wensen te bespreken. Uw wil is uiteraard wet! Bij het maken van keuzes staan wij u bij met ons deskundig advies. Door de koppen samen te steken komen we soms tot verrassende resultaten! Dit resultaat wordt verwerkt in een gedetailleerd lastenboek en meetstaat. Uw renovatie wordt gedetailleerd op papier gezet!


2.Offertes en studies

Aan de hand van het lastenboek en meetstaat, gaan we over tot het aanvragen van verschillende offertes. Samen met u worden dan de juiste materialen en aannemers gekozen. 

Ook bepalen wij of er bijkomende studies (EPB, betonstudies,...) moeten uitgevoerd worden of dat er eventueel een architect moet aangesteld worden. Het bestellen van de studies en certificaten nemen wij ook op ons.


3.Planning en budget

Daarna gaan we over naar een duidelijke en strakke planning en budgettering voor de renovatieweren. Niemand heeft graag onaangename verrassingen en deze proberen wij ten alle prijzen te vermijden!

4.opstart en opvolging

Daarna kan er overgegaan worden tot het opstarten van de renovatiewerken. Wij houden de werf nauwlettend in de gaten.  Doordat wij zeer kort op de bal kunnen spelen zijn we in staat eventuele vertragingen te vermijden of tot een minimum te herleiden en er op toe te zien dat de beloofde kwaliteitsnormen gehaald worden. Tijdens dit hele proces staan wij in nauw contact met u zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste stand van zaken in UW renovatie!


5.Administratieve taken

Bij een renovatie komen er uiteraard ook talrijke aministratieve taken kijken,  zoals het aanvragen van parkeerverbod, bestelling containers,... 

Wij zoeken ook voor u uit of u recht heeft op enige premies of subsidies en voeren de aanvraag hiervoor uit voor u. 

Dit zijn taken die zeer tijdsrovend  en  vooral echt vervelend kunnen zijn maar bij elke renovatie noodzakelijk. Geloof het of niet, wij nemen deze taken ook met plezier ter harte!


6.Oplevering

Eens de renovatiewerken uitgevoerd zijn komt uiteraard het leukste moment aan: de oplevering. Daar wij de werf steeds nauwlettend opvolgen en steeds in nauw contact blijven bij u, worden onaangename verrassingen bij de oplevering van het project vermeden.

Bij de oplevering bezorgen wij u een gedetailleerd postinterventiedossier. U kan vanaf dan ten volle genieten van uw gerenoveerde woning of buitenverblijf!Coördinatie volledig op maat!

Zoals hierboven duidelijk wordt, kunnen wij de renovatie van uw woning volledig overnemen. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Wilt u deels toch zelf instaan voor bepaalde aspecten in het renovatieproject, is dat ook geen probleem. Wij werken een coördinatie volledig op maat uit zodat iedereen duidelijk zijn verantwoordelijkheden kent en er geen misverstanden optreden!


Onafhankelijkheid

Wij zijn geen renovatiebedrijf op zich en we spreken hier ook niet van werken met onderaannemers. De aannemers die werken uitvoeren factureren rechtsstreeks aan u als klant. Wij zien enkel toe dat ze de afgesproken kwaliteit leveren en zich aan de planning houden. Wij werken ook niet exclusief met bepaalde aannemers, want dat kan tot scheef getrokken situaties leiden waarbij onze onafhankelijkheid in twijfel kan getrokken worden en waarbij de prijzen de pan uit zwieren. Wij zijn en blijven onafhankelijke "raadgevers" naar onze klanten toe!

Dat neemt niet weg dat wij niet geregeld met dezefde aannemers zullen werken omdat wij hun kwaliteiten kennen, maar dit zal steeds project per project bekeken worden. U ontvangt ook altijd meerdere offertes van verschillende aannemers en de keuze is nog altijd die van u, wij zullen u enkel adviseren. Want de goedkoopste keuze is niet altijd de beste keuze. Het is en blijft uw renovatie!


tussenkomst bij Conflicten

Door onze manier van werken en onze open communicatie naar u en naar de aannemers toe worden mogelijke conflicten tussen u en de aannemers (vaak gaat dit over de uiteindelijke facturen) voor het grootste deel vermeden. Indien er op het einde van de werken toch een conflict zou onstaan tussen u en een aannemer kunnen wij ook optreden als onafhankelijke bemiddelaar. Doordat wij het renovatieproject zeer nauwkeurig kennen en opgevolgd hebben kunnen wij ook onmiddellijk de situatie juist inschatten en iedereen goed informeren om het conflict zo snel mogelijk op te lossen.


Wat is onze meerwaarde voor uw project?

Uiteraard werken ook wij niet gratis en zal er een extra factuur volgen van ons. U kan u dan misschien afvragen of dit dan wel de moeite waard is? Maar wij bieden zonder enige twijfel een onmiskenbare meerwaarde aan uw renovatieproject:


Tijdsbesparing: door het nauwlettend opvolgen van de renovatiewerken kunnen wij anticiperen op eventuele vertragingen en zo toch de beoogde planning volgen. Doordat wij ook altijd dicht in de buurt van de werf zitten kunnen afspraken met de aannemers ook op zeer korte termijn en tijdens de werkuren gemaakt worden waardoor de dynamiek in de renovatiewerken nooit verdwijnt.


Geldbesparing: door onze doorgedreven kennis en onze onderhandelingspositie in de markt zijn wij ook vaak in staat om betere prijzen te bekomen van de aannemers. Wij gaan ook gedreven op zoek naar alle mogelijke premies of subsidies waar u recht op zou hebben. Daar het onze "job" is, kunnen wij daar ook de nodige tijd aan besteden. Terwijl het voor u misschien na de uren of tussen de uren door zou moeten gebeuren, is het voor ons onze dagelijke bezigheid. Daar tijd ook nog steeds geld is, zoals het cliché het zegt, spaart u ook veel tijd, en dus geld, uit door niet steeds zelf moeten ter plaatse te komen. 

Last-besparing: vaak wordt gezegd dat verbouwen nog meer last en zorgen met zich meebrengt dan een nieuwe woning bouwen. Door de vaak niet te voorziene omstandigheden en obstakels tijdens een verbouwingsproject zou dit best wel eens kunnen kloppen. Doordat wij ons bezig houden met het oplossen van eventuele niet-voorziene problemen, is dit een last die u niet moet dragen. Ook administratief kan renoveren zeer tijdsrovend en "vervelend" worden, maar dus ook die last nemen wij van u over.

Contacteer ons voor meer informatie!


Bekijk onze presentatie hier


Bekijk het hier schematisch


Domoticals op het sociale web

          

Home|About us|Contacts


Automaticals Consulting bvba - Pareloesterlaan 25, 8400 Oostende

BTW: BE0867.277.295