Wat is er nieuw in welke versie?

Français 
Versie 1.003

Ter beschikking sinds 1 december 2021

  • Stroombaanschema: het is nu mogelijk om per kring (automaat, zekering) een faseverdeling op te geven die dan van je ééndraadschema een stroombaanschema maakt.
  • Installatieprocedure: de installatieprocedure werd aangepast en vereenvoudigd. De installatie gebeurt nu met een Microsoft installatiebestand (.msi) en niet langer via een een .exe-bestand dat in een gecomprimeerde folder werd gedownload.
  • Besturingssyteem: schematicals werd getest op Windows 11.
  • bugs: Enkele kleine bug-fixes.
Versie 1.002

Ter beschikking sinds 17 november 2021

  • In productie: Dit is de eerste versie die te koop werd aangeboden via onze website. 
  • Project sluiten: het is nu mogelijk om een project te sluiten zonder een ander project te moeten openen.
  • Éendraadschema domotica: het ééndraadschema van een domotica of SELV installatie word uitgebreidt waardoor het ook in één klap een aansluitschema is geworden.
  • Tabel Uitwendige Invloedsfactoren : er kan een tabel met uitwendige invloedsfactoren toegevoegd worden aan de elektrische schema's.
  • Bugs: enkele kleine bug-fixes
Versie 1.001

Ter beschikking sinds 1 juni 2021

  • Testversie: Dit is een testversie waarvoor tijdelijk een gratis maand-licentie wordt voor aangeboden via onze webwinkel.