Grondplan Domoticals

Projectcoördinatie
Uw renovatie, onze zorg!

Tijdens bouw- en renovatiewerken is het vaak moeilijk om bij de keuzes van technieken (elektrische installatie, verwarminsginstallatie, domotica, deurcommunicatie, multiroom muziekinstallatie,...) het bos door de bomen te blijven zien en zeker wanneer verschillende aannemers met andere voorstellen afkomen en je ervan proberen te overtuigen dat hun systeem het beste is. Voor het maken van de juiste keuze kunnen wij  je perfect informeren. Wij bespreken samen met jou jouw wensen, analyseren alle offertes en kunnen die ook in jouw naam aanvragen bij verschillende aannemers. Met onze expertise zijn we perfect in staat om je bij te staan met raad en daad. Maar dit is nog maar een begin, want één van de grootste uitdagingen bij zowel nieuwbouw- als verbouwingsprojecten is toch wel de planning. Door een nauwe samenwerking en geregelde communicatie met de gekozen aannemers komen we tot een perfecte samenwerking tussen hen, wat een duidelijke tijdwinst in uw project oplevert! Dit zowel bij nieuwbouw als bij het renoveren!

Voor Professioneel en Particulier

Architecten en projectontwikkelaars

Bij het bouwen of verbouwen van woningen, appartementen en bedrijfspanden komt uiteraard heel veel kijken. De coördinatie van een volledig bouwproject omvat dan ook verschillende facetten waarbij, toch deels, verschillende competenties gewenst zijn. Eén van die facetten is uiteraard de technieken (elektriciteit, verwarming/koeling,...) en voor een goede raadgeving en opvolging hierin is de nodige voorkennis uiteraard een vereiste. Wij kunnen dit, samen met de nodige managementcapaciteiten, voor of samen met jou voorzien. Alle neuzen in de dezelfde richting zetten en met gedrevenheid en passie naar een perfect eindresultaat streven, daar gaat het bij ons om. 

Particulieren

Zie je als bouwheer het bos niet meer door de bomen door alle verschillende voorstellen van verschillende aannemers? Ben je bank dat de planning van jouw bouwproject in gedrang zal komen? Wil je zeker zijn dat alle technieken in de woning op elkaar zijn afgestemd wat betreft toepassingen en planning? Wij kunnen jou hierin uiteraard met de nodige kennis bijstaan. Dit kan gaan van gewoon raadgeving vooraf en bijstaan in het maken van de juiste keuzes tot het volledig opvolgen van het project van de eerste steen tot het opleveren.

Wil je af van alle lasten van een totaalrenovatie aan zee? Lees dan hieronder verder....

Wij nemen alle lasten van het verbouwen van u over!

Heb je een appartement aan zee maar is het aan vernieuwing of renovatie toe? Stel je de nodige renovatiewerken steeds maar uit omdat je tegen alle zorgen en lasten opziet die bij het renoveren komen kijken? Woon je in het binnenland en zie je het niet zitten om telkens voor elke "kleinigheid" zoals werfbezoeken voor offertes en dergelijke meer, naar zee af te zakken? Je bent zeker niet de enige!
Maar wij bieden daarvoor een oplossing! Wij nemen alle zorgen die bij het renoveren komen kijken van jou over, terwijl je toch nog zelf de gefundeerde beslissingen kan nemen. Wij coördineren jouw project van a tot z, van offertes aanvragen tot oplevering van het project!

Bespreking

Vooreerst zitten wij uitgebreid met jou aan tafel om al jouw wensen te bespreken. Jouw wil is uiteraard wet! Bij het maken van keuzes staan wij je bij met ons deskundig advies. Door de koppen samen te steken komen we soms tot verrassende resultaten! Dit resultaat wordt verwerkt in een gedetailleerd lastenboek en meetstaat. Jouw renovatie wordt gedetailleerd op papier gezet!

Offertes en studies

Aan de hand van het lastenboek en meetstaat, gaan we over tot het aanvragen van verschillende offertes. Samen met jou worden dan de juiste materialen en aannemers gekozen. 
Ook bepalen wij of er bijkomende studies (EPB, betonstudies,...) moeten uitgevoerd worden of dat er eventueel een architect moet aangesteld worden. Het bestellen van de studies en certificaten nemen wij ook op ons.

Planning en budget

Daarna gaan we over naar een duidelijke en strakke planning en budgettering voor de renovatiewerken. Niemand heeft graag onaangename verrassingen en deze proberen wij ten alle prijzen te vermijden!

Opvolging

Daarna kan er overgegaan worden tot het opstarten van de renovatiewerken. Wij houden de werf nauwlettend in de gaten.  Doordat wij zeer kort op de bal kunnen spelen zijn we in staat eventuele vertragingen te vermijden of tot een minimum te herleiden en er op toe te zien dat de beloofde kwaliteitsnormen gehaald worden. Tijdens dit hele proces staan wij met jou in nauw contact zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste stand van zaken in jouw renovatie.

Administratie

Bij een renovatie komen er uiteraard ook talrijke administratieve taken kijken,  zoals het aanvragen van parkeerverbod, bestelling containers,... Wij zoeken ook voor jou uit of je recht hebt op premies of subsidies en voeren de aanvraag hiervoor uit voor jou. Dit zijn taken die zeer tijdsrovend  en  vooral echt vervelend kunnen zijn maar bij elke renovatie noodzakelijk. Geloof het of niet, wij nemen deze taken ook met plezier ter harte.

Oplevering

Eens de renovatiewerken uitgevoerd zijn komt uiteraard het leukste moment aan: de oplevering. Daar wij de werf steeds nauwlettend opvolgen en steeds met jou  in nauw contact blijven, worden onaangename verrassingen bij de oplevering van het project vermeden.Bij de oplevering bezorgen wij jou een gedetailleerd postinterventiedossier. Je kan vanaf dan ten volle genieten van jouw gerenoveerde woning of buitenverblijf!

Onze Meerwaarde voor Uw Project

Bien sûr, nous ne travaillons pas non plus gratuitement et une facture supplémentaire suivra de notre part. Vous vous demandez peut-être si cela en vaut la peine? Mais sans aucun doute, nous offrons une valeur ajoutée indéniable à votre projet de rénovation:

Tijdsbesparing

Door het nauwlettend opvolgen van de renovatiewerken kunnen wij anticiperen op eventuele vertragingen en zo toch de beoogde planning volgen. Doordat wij ook altijd dicht in de buurt van de werf zitten kunnen afspraken met de aannemers ook op zeer korte termijn en tijdens de werkuren gemaakt worden waardoor de dynamiek in de renovatiewerken nooit verdwijnt.

Geldbesparing

Door onze doorgedreven kennis en onze onderhandelingspositie in de markt zijn wij ook vaak in staat om betere prijzen te bekomen van de aannemers. Wij gaan ook gedreven op zoek naar alle mogelijke premies of subsidies waar jij recht op zou hebben. Daar het onze "job" is, kunnen wij daar ook de nodige tijd aan besteden. Terwijl het voor jou misschien na de uren of tussen de uren door zou moeten gebeuren, is het voor ons onze dagelijke bezigheid. Daar tijd ook nog steeds geld is, zoals het cliché het zegt, spaar je ook veel tijd, en dus geld, uit door niet steeds zelf moeten ter plaatse te komen. 

Lastbesparing

Vaak wordt gezegd dat verbouwen nog meer last en zorgen met zich meebrengt dan een nieuwe woning bouwen. Door de vaak niet te voorziene omstandigheden en obstakels tijdens een verbouwingsproject zou dit best wel eens kunnen kloppen. Doordat wij ons bezig houden met het oplossen van eventuele niet-voorziene problemen, is dit een last die jij niet moet dragen. Ook administratief kan renoveren zeer tijdsrovend en "vervelend" worden, maar dus ook die last nemen wij van jou over.